Şeker Prosesi

MAKS 9660 KRİSTALİZASYON KATKISI

MAKS 9660 KRİSTALİZASYON KATKISI

ÜRÜN TANIMI

MAKS 9660 şeker bitim operasyonları için özel olarak formüle edilmiş kristalizasyon katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 9660 şeker pancarı ve şeker kamışından şeker eldesi prosesinde kristalizasyon yapıcı katkı olarak kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

  • Şeker üretim tesisinde beyas lapa prosesinde etkin köpük önleyici
  • Krisyalizasyon prosesini geliştirir.
  • Şeker verimini artırır ve melas saflığını azaltır.
  • Arıtmayı ve lapa akışkanlığını geliştirir.
  • Hızlı tanelenme sağlar
  • Keskin kristaller oluşturur.
  • Tava kaynama ve santrifüjleme süresini kısaltır.
  • Avrupa şeker endüstrisi regülasyonlarına uygundur.

DOZAJLAMA & BESLEME

Tava için Önerilen Kullanım: Her 250 HL (1000 ft 3) A veya B lapa için 1 litre MAKS 9660. Ürün 1-3 galon suda çözülmelidir. 3 seferde kaynatma tavasına eklenmelidir: birincisi kaynama başlangıcı, ikincisi hacmin 2/3 kadarlık kısmı azaldığında, son uygulama ise briks ölçümü için beslemenin durdurulmasından 15 dakika önce. Her 1000 ft 3 C lapa için 3/4 litre MAKS 9660 kullanılır. Çözeltinin yarısı kaynama başlangıcında, kalan yarısı ise, lapa dökülmeden evvel eklenir. Kolay uygulama için suyla tekrar karıştırılabilir.

Kristalizatör için Önerilen Kullanım; MAKS 9660 akışkanlığı artırmak için kullanılır. 200 litre suya 2 litre MAKS 9660 eklenerek çözelti kazırlanır. Sürekli sistem kristalizatörlerde çözelti, lapanın en düşük sıcaklığa düştüğü sistemin merkezine sürekli beslenir. Her 250 HL için 250 litre çözelti eklenmelidir. Kesikli sistemlerde ise, 250 HL lapa için 200 litre çözelti eklenir. Düşük sıcaklıklarda temizleme için daha fazla akışkanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. C mikserine girmeden evvel lapaya çözeltiden eklenmelidir.

BIMAKS temsilciniz size maksimum program performansı sağlamanız için gerekli optimum dozaj miktarını önerecektir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri’nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 9660 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında sıcaklığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklılardan korunmalıdır.

MAKS 9660 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYGULAMA METODU VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı operasyon koşullarına ve sistemde uygulanan su kimyasına göre değişiklik göstermektedir. BİMAKS danışmanınız sistem parametrelerinize en uygun, maksimum performans sağlayan dozaj miktarını teklif edecektir.