Şeker Prosesi

MAKS 9652 MİL SANİTASYONU İÇİN BİYOSİT

MAKS 9652 MİL SANİTASYONU İÇİN BİYOSİT

ÜRÜN TANIMI

MAKS 9652 organosülfür türevlerinden oluşan geniş spektrumlu mikrobiyosittir. Alg, bakteri ve mantar büyümesini kontrol altına alır.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 9652 aerobik ve anaerobic bakteri ve mantarın kontrolünü sağlar. Şeker millerindeki yıkama ve difüzyon aşamalarında geniş bir pH aralığında çalışır. Özellikle şeker pancarından şeker eldesi prosesi için geliştirilmiştir.  Ayrıca şeker kamışından şeker eldesi prosesinde de kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

  • Bakteri ve mantarların geniş bir pH aralığında etkin kontrolünü sağlar.
  • Sukroz dönüşümünü ve laktik asit oluşumunu proseste oluşan tüm problemlerle birlikte önler.
  • Hem gram pozitif hem de gram negatif bahteriler üzerine etkili
  • Bakterilerin termofilik ve mezofilik bükülmelerine karşı etkili
  • Mikrobiyolojik aktivitelere bağlı kayıpları azaltarak sukroz verimini geliştirir.
  • Avrupa şeker endüstrisi regülasyonlarına uygundur

DOZAJLAMA & BESLEME

MAKS 9652 spesifik dozajı difüzyon sisteminin operasyon karakteristiğine, pancar kalitesine ve mikrobiyolojik problem oluşum sıklığına göre değişmektedir. Birçok durumda ürünün diğer biyositlerle birleştirilmesi ürün etknliğini artırır.

Tipik dozaj, şeker kamışı için 20-40 g/t, şeker pancarı için 10-40 g/t arasında değişmektedir. Doğr u dozaj miktarının ayarlaması laktik asit içeriği analizi (mg/l) ve mikroskopla mikrop sayımı ile yapılmaktadır.

BIMAKS temsilciniz size maksimum program performansı sağlamanız için gerekli optimum dozaj miktarını önerecektir.

Birçok uygulamada MAKS 9647 dozaj pompasına sürekli enjekte edilmelidir. Seyreltilerek veya seyreltilmeden kullanılabilir.

Ürün genelde yıkama suyuna, şeker pancarı transfer hattına veya difüzyon/geri dönüşen şerbete (difüzyona geri dönüştürülen ezici suyu) ilave edilir.

MALZEMELER: Depolama ve uygulama ekipmanları (pompalar, hat) paslanmaz çelik veya PE, PP, PVC, EPDM gibi plastik olmalıdır.  Karbon çeliği, bakır, alüminyum veya çinko seyreltilmemiş ürün ile temas eden yerlerde kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri’nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 9652 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında sıcaklığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklılardan korunmalıdır.

MAKS 9652 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYGULAMA METODU VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı operasyon koşullarına ve sistemde uygulanan su kimyasına göre değişiklik göstermektedir. BİMAKS danışmanınız sistem parametrelerinize en uygun, maksimum performans sağlayan dozaj miktarını teklif edecektir.