Şeker Prosesi

MAKS 9651 MİL SANİTASYONU İÇİN BİYOSİT

MAKS 9651 MİL SANİTASYONU İÇİN BİYOSİT

ÜRÜN TANIMI

MAKS 9651 katyonik etki altındaki imidazol türevlerinin yüksek konsantrasyonlu çözeltisidir. MAKS 9651 spektrumlu mikrobiyosittir. Alg, bakteri ve mantar büyümesini kontrol altına alır.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 9651 şeker endüstrisinde soğutma proseslerinde geri sirkülasyon sistemlerinde ve pastörizasyon sistemlerinde kullanılır. Seyreltik ürün, difüzöre şeker pancarı küspesi girerken  veya şeker kamışı bunkerine püskürtülür. Ince şerbetin ısı değiştirici, ayırıcı ve süzgeçte birikinti yaptığı yerler ürünün uygulama alanlarıdır.

ÖZELLİKLERİ

  • Çok etkili konsantre biyosit
  • Hem gpozitif hem gram negatif bakteriler üzerine etkili
  • Mikrobiyolojik birikintiler mükemmel yüzey aktif karakteristiklerine dönüşür.
  • Diğer mikrobiyosidal programlarını destekler (okside edici biyositler gibi)
  • Yapışkan madde oluşturan bakteri ve alglere çok etkilidir.
  • Difüzyon prosesi gibi hafif asidik durumlarda da etkilidir.
  • Şeker pancarı küspesi yüzeyine adsorbe olur.
  • Şerbetin koyuluğunun korunması için uygulanabilir.
  • Önerilen dozaj miktarlarına uyulursa melas fermantasyonuma müdahale etmeniz gerekmez.

DOZAJLAMA & BESLEME

MAKS 9651 spesifik dozajı uygulamaya ve mikrobiyolojik kontaminasyona göre değişir.

BIMAKS temsilciniz size maksimum program performansı sağlamanız için gerekli optimum dozaj miktarını önerecektir.

MAKS 9651 geridönüşüm sistemine ve pastördeki orta sıcaklık bölgelerine şoklanarak beslenmelidir. Köpük oluşum fazlasını engellemek için doz aşımından sakınınız. Katyonik yüklenme sebebiyle ürün diğer soğutma suyu dispersanlarıyla (anyonik polimerler) uygulanmamalıdır. Şeker endüstrisinde ürün yaklaşık %1’e seyreltildikten sonra küspeye spreylenmelidir. MAKS 9651 difüzöre, eşit bir karışım elde edilebilecek bir yerden, seyreltilmeden beslenebilir.

MALZEMELER: Depolama ve uygulama ekipmanları (pompalar, hat) paslanmaz çelik veya PE, PP, PVC, EPDM veya karbon çeliği olmalıdır.  Prinç veya bakır seyreltilmemiş ürün ile temas eden yerlerde kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri’nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 9651 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında sıcaklığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklılardan korunmalıdır.

MAKS 9651 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYGULAMA METODU VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı operasyon koşullarına ve sistemde uygulanan su kimyasına göre değişiklik göstermektedir. BİMAKS danışmanınız sistem parametrelerinize en uygun, maksimum performans sağlayan dozaj miktarını teklif edecektir.