Petrokimya Ürünleri

MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ

MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ

ÜRÜN TANIMI

MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ asitleştirme ve diğer demir dengeleme operasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ borularda demir kirliliği oluştuğunda veya demir mineralleri içeren asit oluşumunda kullanılmalıdır. Birçok alanda sondaj borularında önemli miktarda demir birikmesi ve korozyon görülmektedir. Bu nedenle bir çok asit uygulamalarında demir dengeleyiciler kullanılmaktadır.

Boru hattına asit pompalandığında pas, demir birikintisi ve demir kaynaklı mineraller çözünür. Asit tükenince demir çözeltide kalır. Akışkan pH’ı yükselmeye başlar. pH 2’ye ulaşınca +3 değerlikli demir iyonu (normalde toplam demirin %20’si kadardır.) demir hidroksite dönüşür. Demir hidroksit, parlak, jelimsi bir kütledir. Bu kütle geçirgenliği azaltır ve yağ/gaz üretimini azaltır. MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ asit katkısı olarak kullanıldığında, demir hidroksit oluşumu önlenmiş olur. Çözünmüş demir ve diğer asit reaksiyon ürünleri çözeltinin içinde kalır ve kolayca uzaklaştırılır.

MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ kararlı asit içinde, kompleks ürün oluşturucu olarak görev yapar ve asit harcandıktan sonra çözünmüş demirin çözelti içinde kalmasını sağlar.

Alkali akışkanlar, ürünün fazla verilmesiyle, bir çok demir hidroksit oluşumu azaltılmış olur. MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ bir çok inhibitörle uyumludur.

DOZAJLAMA

Her 1000 galon asit veya 500 ppm ferrik asit kompleksi için 2 galon MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ  kullanılır.

BIMAKS temsilciniz size maksimum program performansı sağlamanız için gerekli optimum dozaj miktarını önerecektir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri’nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında sıcaklığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklılardan korunmalıdır.

MAKS 9180 DEMİR DENGELEYİCİ depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYGULAMA METODU VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı operasyon koşullarına ve sistemde uygulanan su kimyasına göre değişiklik göstermektedir. BİMAKS danışmanınız sistem parametrelerinize en uygun, maksimum performans sağlayan dozaj miktarını teklif edecektir.