Ters Osmoz Ürünleri

MAKS 420 TERS OSMOZ ANTİSKALANT

MAKS 420 TERS OSMOZ ANTİSKALANT ( Yüksek Silika ve Kalsiyuma Etkili Özel Ürün )

ÜRÜN TANIMI

MAKS 420 silika birikinti oluşumunu, çökelme önleyici, topaklanma önleyici ve dağıtma proseslerinin kombinasyonu yoluyla önler. Prosesin yüksek tuzluluk oranında silika atımı ile sürdürülmesini sağlar. MAKS 420, kalsiyum tuzlarının önlenmesinde oldukça etkilidir. Ortamda demir varlığı ürünün etkinliğini azaltmaz.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 420 yüksek oranda silika içeren besleme sularının membranda birikinti oluşmasını engellemek için özel olarak geliştirilmiş antiskalant ve dispersan karışımıdır.

ÖZELLİKLERİ

  • Tüm su çeşitlerinde etkili silika ve kalsiyum tuzu birikinti önleyicidir.
  • Geri dönüşüm oranlarını maksimize eder.
  • Geniş bir pH aralığında etkilidir.
  • Bütün membran tipleri ile uyumludur.
  • Sıvı olduğundan kullanımı kolay ve güvenlidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Membran imalat sınırlamaları, ürünün kapasitesi, işletme verileri ve besleme suyu kalitesi gibi teknik verilerin MAKS 420 özel bilgisayar programında değerlendirilmesi sayesinde dozaj miktarı hesaplanır.

Deniz suyu veya yüksek tuzluluktaki suyun kullanımında tüm hesaplamalar atık konsantre, LSI (Langelier Saturation Index) veya STI (Stiff Davis Index) göz önünde bulundurularak hesaplanır. MAKS 420’nin dozaj hesabı kalsiyum, baryum ve stronsiyum sülfat çözünülürlükleri esas alınarak belirlenmiştir.  Yüksek tuzluluk oranına sahip silika oluşumu durumu varsa  (180-240 mg/l) besleme suyu miktarına göre sürekli MAKS 420’nin etkisi kontrol edilmelidir. Çünkü membranlarda silika birikimi oluşursa temizlemesi zordur.

BİMAKS temsilciniz belirli sistem parametrelerini esas alarak maksimum şartlandırma performansı sağlamak için gerekli optimum dozajı önerecektir.

Maks 420 besleme suyuna sürekli eklenmelidir. Dozajlamanın seyreltilmeden yapılması tercih edilir.

MALZEMELER: Depolama ve uygulama ekipmanlarında (pompalar, hatlar) paslanmaz çelik (304), PE, PP, PU, neopren, hipalon, Buna-N, Plasit 4300 veya Plasit 7122’den yapılmış olmalıdır. Saf ürünün temasta olduğu yerlerde viton ve EPDM kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve güvenlik bilgilerinin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 420 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında saklandığında raf ömrü en az 2 yıldır. Yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.

MAKS 420 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı sistemin çalışma şartlarına ve su kimyasına bağlı değişir. BİMAKS temsilciniz belirli sistem parametrelerini esas alarak maksimum şartlandırma performansı sağlamak için uygun dozaj miktarını önerecektir.