Şeker Prosesi

MAKS 9650 ŞEKER MİLİ BİYOSİT

MAKS 9650 ŞEKER MİLİ BİYOSİT

ÜRÜN TANIMI

MAKS 9650 geniş bir spektrumda bakteri ve mantar öldürücüdür. Dekstrana dönüşerek sukrozun azalmasına yol açan şeker kamışında bulunan bakteri ve mantarların büyümesini kontrol altına alır.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 9650 aerobik ve anaerobic bakteri ve mantarın kontrolünü sağlar. Şeker millerindeki yıkama ve difüzyon aşamalarında geniş bir pH aralığında çalışır. Özellikle şeker pancarı ve şeker kamışından şeker eldesi prosesi için geliştirilmiştir.

Şeker prosesinde problemlere yol açan laktik asit oluşumunu ve sukroz dönüşümünü önler.

MAKS 9650 mikroorganizma kontrolü için endüstriyel soğutma sistemleri uygulamalarında da kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

  • Geniş bir pH aralığında kullanılma
  • Mükemmel bakteri oluşumu kontrolü
  • Bakterilerin termofilik büzülmesine karşı etkilidir.
  • Özellikle sülfat azaltan bakteriler üzerinde etkilidir.
  • Mikrobiyolojik aktivite kaynaklı kayıpları azaltır.
  • Sukroz verimini geliştirir.
  • Düşük toksisite ve köpürmeme
  • Aşağıdaki regülasyonlara uygundur;
  • Avrupa şeker endüstrisi regülasyonları
  • FDA regülasyonları 21 CFR 173.73

DOZAJLAMA & BESLEME

MAKS 9650 spesifik dozajı günlük kamış miktarına bağlı olarak değişmektedir. Günkül 10 ppm standart dozajdır. Gerekli durumlarda bu miktar maksimum 20 ppm’e kadar çıkar. Kamış öğütücüsü soğuktan, zayıf hava koşullarından veya kesme ve öğütme arasındaki gecikmelerden dolayı zarar görürse gerekli miktar artar.

BIMAKS temsilciniz size maksimum program performansı sağlamanız için gerekli optimum dozaj miktarını önerecektir.

Şeker kamışı millerinde MAKS 9650 kamış şerbetine direk beslenmelidir. Böylece muamele edilen şerbet tüm mil parçalarına sirküle olur. Besleme yapılması gereken yer mil dizaynına bağlı olarak değişmektedir. Çoğu zaman dozaj ezicideki şerbetle son mildeki şerbet arasında paylaştırılır. En iyi besleme noktası mile tekrar dönen şerbettir. Ürün maserasyon suyuna eklenmemelidir.

MALZEMELER: Depolama ve uygulama ekipmanları (pompalar, hat) paslanmaz çelik veya PE, PP, PVC, EPDM gibi plastik olmalıdır.  Karbon çeliği, bakır, alüminyum veya çinko seyreltilmemiş ürün ile temas eden yerlerde kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri’nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 9650 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında sıcaklığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklılardan korunmalıdır.

MAKS 9650 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYGULAMA METODU VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı operasyon koşullarına ve sistemde uygulanan su kimyasına göre değişiklik göstermektedir. BİMAKS danışmanınız sistem parametrelerinize en uygun, maksimum performans sağlayan dozaj miktarını teklif edecektir.