Petrokimya Ürünleri

MAKS 9105 BİRİKİNTİ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

MAKS 9105 BİRİKİNTİ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

ÜRÜN TANIMI

MAKS 9105, petrokimya endüstrisinde kullanılmak üzere formüle edilmiş birikinti ve korozyon önleyicidir.

ÖZELLİKLERİ

  • Geniş spektrumdaki su çeşitliliğinde çalışma
  • Yüksek etkinlik
  • Yaygın birikintileri önleme (kalsiyum karbonat/sülfat, kalsiyum fosfat, barium/stronsiyum sülfat, silika, demir/mangan)
  • LSI + 3.0’e kadar etkinlik
  • Mükemmel silika antiskalant
  • Asit eklenmesini azaltmak veya ortadan kaldırmak

DOZAJLAMA & BESLEME

BIMAKS software programı verilen su kalitesine bağlı olarak gerekli olan optimum kimyasal miktarını verecektir. Dozaj hesaplamasında üreticinin verdiği limitler, üretim kapasitesi, operasyon parametreleri ve besleme su kalitesi dikkate alınmalıdır.

Bunun için BIMAKS temsilciniz size maksimum program performansı sağlamanız için gerekli optimum dozaj miktarını önerecektir.

MAKS 9105 besleme suyuna sürekli beslenmelidir. MAKS 9105 eşit bir karışım elde edilecek bir yerden seyreltilmeden eklenmelidir. Spesifik dozaj oranı 2-10 ppm’dir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri’nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 9105 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında sıcaklığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklılardan korunmalıdır.

MAKS 9105 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYGULAMA METODU VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı operasyon koşullarına ve sistemde uygulanan su kimyasına göre değişiklik göstermektedir. BİMAKS danışmanınız sistem parametrelerinize en uygun, maksimum performans sağlayan dozaj miktarını teklif edecektir.