Atık Su Arıtma

MAKS 6110 ANYONİK POLİELEKTROLİT

MAKS 6110 ANYONİK POLİELEKTROLİT

ÜRÜN TANIMI

MAKS 6110 yüksek molekül ağırlıklı, suda kolayca çözünür anyonik toz çöktürücüdür.  En yüksek kalite standartlarında üretildiğinden hızlı çözünür, jel oluşturmaz ve diğer polimerlere kıyasla toz oluşumu daha düşüktür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Çok geniş uygulama alanına sahiptir; su hazırlama, atık su arıtma, madencilik, çamur yoğunlaştırma ve çeşitli endüstriyel proseslerde uygulanabilir.
  • Hızlı çözünür ve jel oluşturmaz.
  • Diğer polimerlere kıyasla toz oluşumu daha düşüktür.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı sistemin çalışma şartlarına ve su kimyasına bağlı değişir. BİMAKS temsilciniz belirli sistem parametrelerini esas alarak maksimum şartlandırma performansı sağlamak için uygun dozaj miktarını önerecektir.