Ters Osmoz Ürünleri

MAKS 473 MİKROORGANİZMA KONTROL ÜRÜNÜ

MAKS 473 MİKROORGANİZMA KONTROL ÜRÜNÜ

ÜRÜN TANIMI

MAKS 473 okside etmeyecek ve iyonik olmayacak şekilde formüle edilmiş antimikrobiyal bir üründür.

KULLANIM

MAKS 473 membranlarda ve ön arıtma sistemlerinde biyolojik kontrol amaçlı kullanılır. Geniş bir uygulama ve aktivite alanına sahiptir. Membran yüzeylerindeki, filtrelerdeki ve borulardaki biyofilm oluşumunu engeller. Ayrıca, çeşitli membran tipleri için depolamada esnasında koruyucu olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

  • Geniş aktivite alanına sahiptir.
    • Doğada kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir, yan ürünleri zararsızdır ve kolaylıkla deaktive edilebilirler.
    • Köpük oluşturmaz.
    • Birçok membran tipi ile uyumludur.

DOZAJ

MAKS 473 dozaj miktarı biyolojik kirliliğin şiddetine ve kullanım alanına bağlı olarak değişir. Membran kirlilikleri için temizlik prosedürü şöyledir;

Membran kirliliklerinin temizlenmesi: Membran sistemi % 0.1-0.2’lik  MAKS 473 çözeltisi ile ıslatılmalı ve membran içerisinde 5-6 saat boyunca sirküle edilmelidir.

Mikrobiyal kirliliği önlemek için: MAKS 473, içme suyu olarak kullanılmayan sularda, biyofilm oluşumunu önlemek için kullanılabilir. Besleme suyuna 4-6 saat/gün boyunca devamlı olarak uygulanabilir. Eklenecek miktar biyolojik kirliliğin derecesine göre değişir.

Membranların depolanması: MAKS 473, membranların uzun süreli depolanması için uygundur. Şartlandırma seviyesi, düşünülen raf ömrüne bağlıdır.

BİMAKS temsilciniz belirli sistem parametrelerini esas alarak maksimum şartlandırma performansı sağlamak için uygun dozaj miktarını önerecektir.

BESLEME

MAKS 473 kullanım alanına bağlı olarak, devamlı ya da şoklanarak beslenmelidir.

MALZEMELER: Depolama ve uygulama ekipmanlarında (pompalar, hatlar) paslanmaz çelik 304 and 316, aluminyum, pirinç, karbon çelik, neoprene, nikel, PU veya plasit 7122 kullanılmalıdır. EPDM ya da plasit 4050, saf ürün ile temasta olmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri’nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 473 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında saklandığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.

MAKS 473 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Ürünün dozaj miktarı sistemin çalışma şartlarına ve su kimyasına bağlı değişir. BİMAKS temsilciniz belirli sistem parametrelerini esas alarak maksimum şartlandırma performansı sağlamak için uygun dozaj miktarını önerecektir.