Ters Osmoz Ürünleri

MAKS 405 SC TERS OSMOZ ANTİSKALANTI

MAKS 405 SC TERS OSMOZ ANTİSKALANTI

ÜRÜN TANIMI

MAKS 411 ters osmoz membranları ve ekipmanlarını korumak için özel olarak geliştirilmiş ve BİMAKS ürün gamına eklenmiş bir üründür. Polimer ve birikinti dengeleyiciler içeren sıvı formda bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 411 kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve baryum sülfat çökmesini engelleyen yüksek etkinlikte bir üründür. Bu ürün genellikle konsantre geri döngüsü olan sistemler için kullanılır.

Geniş bir su çeşitliliği için kullanılabilmektedir;

 • Kazan ve soğutma sistemleri besleme suyu
 • Elektronik endüstrisi (iyon dönüştürücü için hammadde)
 • İçme suyu
 • Gıda prosesi
 • Açık deniz (Genel amaçla)

ÖZELLİKLER

 • Çok etkili bir antiskalanttır.
 • Çok çeşitli su türlerinde kullanılmaktadır.
 • Özellikle besleme suyu debisi 120 m3/gün’den az (22 GPM) olan ters osmoz sistemleri için formüle edilmiştir.
 • Düşük toksisiteli bir üründür
 • Elleçlemesi kolaydır.
 • Asit ve sodyum hekzametafosfat gibi geleneksel yöntemlerden daha uygun maliyetlidir.
 • Bir çok uygulama koşulunda asit programı yerine kullanılır.
 • Bütün membran tipleri ile uyumludur.
 • İyi demir giderimi sağlar.
 • Sodyum hekzametafosfata göre daha yüksek geri dönüşüm sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Ters osmoz sistemine beslenecek olan su kalitesi, membran üreticisi sınırlamaları, işletme ve diğer verilerin MAKS 411’e özel bilgisayar programında değerlendirilmesi sayesinde dozaj miktarı hesaplanır.

Tüm hesaplamalar, konsantre atık tuz ve deniz suyu ve yüksek tuzluluk oranındaki sularda tahmini Langelier Saturation Index veya Stiff and Davis Index’ten yararlanılarak yapılır. MAKS 411 dozajı için  kalsiyum, baryum ve stronsiyum sülfat çözünürlüğü hesaplanmalıdır.

Uygun dozaj miktarı ve maksimum ürün performansı için BİMAKS su danışmanı ile görüşün.

MAKS 411 iyi su kalitesiyle seyreltilerek veya seyreltilmeden kullanılabilir. Besleme suyu ile iyi bir karışım elde edilmek isteniyorsa membrana olabildiğince yakın bir yerden uygulanmalıdır.

MALZEMELER: Ürünün uygulanmasında kullanılan dozaj tankı, dozaj pompası, kimyasal besleme hatları paslanmaz çelik, PVC boru, PE, PTFE’den yapılmış olmalıdır. Saf ürünün temasta olduğu yerlerde pirinç, alüminyum, karbon çeliği veya nikel kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve güvenlik bilgilerinin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.

MAKS 411 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında saklandığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.

MAKS 411 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.